Stor bedriftspresentasjon med Kongsberg Gruppen

Tidspunkt Tirsdag 18.04
kl. 16:15
Sted Simula
Mat DIGG Pizza
Åpne plasser 42 plasser igjen

Du må være logget inn for å melde deg på

Logg inn

Velkommen til bedriftspresentasjon med Kongsberg Gruppen!

Har du lurt på hvordan det er å jobbe i et verdensledende teknologikonsern eller hva slags muligheter det er hos oss? Kom på bedriftspresentasjonen vår 18 april! Du vil møte våre kollegaer som kan gi deg en smakebit av hvordan en arbeidshverdag hos oss er, hva vi jobber med og hvordan du kan gjøre en forskjell hos oss. Bedriftspresentasjonen starter klokka 16:00, og rundt klokka 17:00 vil du kunne snakke med våre kollegaer mens du får deg en matbit. Kanskje du får en verdifull kontakt med en av våre ansatte som du senere kan kalle din kollega?

 

KONGSBERG er et verdensledende teknologikonsern som leverer produkter og løsninger med ekstrem ytelse for ekstreme forhold. En inkluderende kultur med verdensledende kompetanse, bærekraftig innovasjon og partnerskap skal sikre at våre teknologiposisjoner fortsetter å levere bærekraftig og lønnsom vekst.

 

KONGSBERGs leveranser er av strategisk betydning for våre kunder. Våre løsninger bidrar til å dekke viktige samfunnsbehov innen forsvar og sikkerhet, energi, transport, klima og miljø. Vi er representert i rundt 40 land med over 11 700 ansatte.

 

Have you ever wondered what it's like to work in a world-leading technology group or what kind of opportunities there are with us? Come to our company presentation April 18th! You will meet our colleagues who can give you a taste of what a working day with us is like, what type of projects we work with and how you can make a difference with us. The company presentation starts at 16:00, and around 17:00 you will be able to talk to our colleagues while you get a bite to eat. Perhaps you will have a valuable contact with one of our employees who you later might call your colleague?


KONGSBERG is a world-leading technology group that delivers products and solutions for extreme performance and extreme conditions. An inclusive culture with world-leading expertise, sustainable innovation and partnerships will ensure that our technology positions continue to deliver sustainable and profitable growth.


KONGSBERG's deliveries are of strategic importance to our customers. Our solutions help to meet important societal needs within defense and security, energy, transportation, climate, and the environment. We are represented in around 40 countries with over 11,700 employees.

Kongsberg Gruppen logo

Kongsberg Gruppen

KONGSBERG is a leading global technology corporation delivering mission-critical solutions with extreme performance for customers that operate under extremely challenging conditions. The group has fulfilled demanding customers’ needs and adapted to changing market conditions throughout its proud 200-year-old history. KONGSBERG specialises in developing advanced technologies, to provide extreme performance for extreme conditions. Working together as a global team, we have created an integrated portfolio of solutions, for businesses, partners and nations operating from the depths of the sea; to outer space; to the digital frontier.

Lea Ho profilbilde

Ansvarlig

Lea Ho

47235641 lea.ho@ifinavet.no