Bedriftspresentasjon med Departementene

Tidspunkt 12.00
Sted Mer info kommer
Mat Mer info kommer
Åpne plasser 40 plasser igjen

Påmelding starter torsdag 12.10 kl. 12.00

Mer info kommer

Mer info kommer

Departementene logo

Departementene

Hva gjør vi i departementene?
Departementene sin jobb er å sette regjeringens politikk ut i praktisk handling. Vi har også ansvar for forvaltning av viktige samfunnsområder i Norge. Dette gjør at vi både er et av landets mest sentrale arbeidsplasser, og en av de største innenfor offentlig sektor.

 

Departementene utarbeider det faglige grunnlaget for regjeringens beslutninger. Stadig mer av arbeidet i departementene skjer på tvers av departementsgrensene. Dette gir deg god mulighet for tverrfaglig arbeid og læring både innenfor egen sektor og mellom departementene.

 

Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Dette gir deg unike muligheter for samarbeid og læring på tvers av forvaltningsnivå. I flere departementer får du i tillegg mulighet for internasjonal erfaring ved å delta på møter i internasjonale fora og hospitere i internasjonale organisasjoner eller bli ansatt som fagråd eller nasjonal ekspert.

 

Vi har blant annet følgende tilbud til studenter og nyutdannede:

  • Praksisplass
  • Masterskriving
  • Trainee
  • Deltidsstilling
  • Stilling som førstekonsulent (nyutdannede)

Ansvarlig

Haakon Korslund

haakon.korslund@ifinavet.no
Haakon Korslund profilbilde

Medhjelper

Lisa Johansen

lisa.johansen@ifinavet.no
Haakon Korslund profilbilde

Medhjelper

Ida Hagen

ida.hagen@ifinavet.no