Si ifra

Opplevd noe ugreit?

Dersom du har opplevd ubehagelige hendelser eller situasjoner under et av Navets arrangementer, oppfordrer vi deg sterkt til å si ifra. Det er viktig for oss å vite, uansett om det involverer en bedriftsrepresentant, en annen student, eller et medlem av Navet. Om ønskelig vil all informasjon du deler bli behandlet med full konfidensialitet.

Du kan alltid kontakte vår koordinator, nestleder eller et annet styremedlem dersom du trenger å diskutere en sak eller ønsker veiledning.

Vær trygg på at alle innmeldte saker vil bli tatt på alvor. Om det kommer inn rapporter som krever en upartisk behandling, vil vi vurdere å bringe saken videre til studieadministrasjonen eller andre relevante parter for en objektiv vurdering.

 

Skjema: https://forms.gle/hX6EnpTMZwvbVSiw7