For bedrifter

Navets formål

Navets formål er å gjøre det enklere for bedrifter å komme i kontakt med studentene ved Institutt for informatikk, UiO. Vi fungerer derfor som instituttets koordinerings- og kommunikasjonssentral for bedrifter, ved å blant annet arrangere bedriftspresentasjoner og tilby en plattform for stillingsannonser.

Om instituttet

Institutt for Informatikk er det største instituttet ved Universitetet i Oslo målt i antall studenter og inneholder mange ulike studieprogrammer og studentforeninger. Dette kan gjøre det utfordende å komme i kontakt med riktig studentgrupper. Navet knytter bedriftene tettere opp mot studentene med informasjon om instituttet, deriblant om de ulike studieretningene og om de mange foreningene.

 

Bedriftspresentasjon, kurs og foredrag

Navet sender i slutten av hvert semester ut en invitasjon der vi oppfordrer bedrifter til å søke om og holde bedriftspresentasjon det påfølgende semesteret.

Dersom din bedrift ønsker å holde en bedriftspresentasjon ved Institutt for informatikk kan dere sende en mail til vår bedriftskontakt og dere vil få mulighet ved neste semester gjennom våre maillister.

Felles informasjon om arrangementer

  • Hvert arrangement blir organisert og koordinert av én hovedansvarlig og to medhjelpere fra Navet, i samarbeid med en eller flere representanter fra bedriften.
  • Minimum én dag med stand ved hovedinngangen til IFI. Dere er hjertelig velkomne til å bli med oss på standen.
  • Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Utgifter som transport, mat og lignende kommer utenom.
  • Det er ikke tillatt å servere alkohol på instituttets område, med unntak av studentpuben Escape.
  • Det er anbefalt å inkludere noe å drikke og spise på under arrangementet.

 

1. Stor bedriftspresentasjon

Kostnad: 40.000 NOK eks. mva.
En større bedriftspresentasjon holdes enten ved IFI eller i deres egne lokaler. Dere velger ønsket antall studenter selv, uten begrensninger. Dere bestemmer selv innholdet og vi kan rådføre ved behov. Vanligvis holder bedriften presentasjon i 45-60 minutter, før vi går videre til mingling, mat og drikke.

2. Ordinær bedriftspresentasjon

Kostnad: 30.000 NOK eks. mva.
Her gjelder samme vilkår som ved stor bedriftspresentasjon, men med en antallsbegrensing på 40 studenter.

3. Bedriftspresentasjon med fokus på faglig innhold

Kostnad: 20.000 NOK eks. mva.
Denne typen presentasjon har en satt begrensning på maks 10 minutter presentasjon, etterfulgt av annet faglig innhold, eventuelt workshop. Varighet for arrangementet avhenger av hva dere ønsker å gjennomføre. Av erfaring bør dette ikke vare særlig mer enn 1,5 time uten å ha noen form for matservering underveis. Dere står fritt til å velge innhold selv og gi gjerne en beskrivelse av hva dere ønsker å gjennomføre i søknaden deres. Maks 40 studenter.

 

4. Eksterne arrangementer

Kostnad: 15.000 NOK eks. mva.
Eksterne arrangementer er aktiviteter gjennomført og organisert av bedriften uavhengig av Navet. Promotering vil skje via ifinavet.no under fanen “Eksterne arrangementer” og på Instagram hvor dere vil få to storyer. Det at arrangementet er uavhengig av Navet betyr at Navet kun stiller med promotering av arrangementet. Navet deltar ikke i organiseringen eller påmelding av arrangementet, aktiviteten skal ikke ta plass på IFI, det kan ikke foregå på tirsdager og torsdager og arrangementet kan ikke etterligne det en bedriftspresentasjon tilbyr for studenter.

Navet forebeholder seg retten til å avslå alle forespørsler om promotering av eksterne arrangementer. Skjema for eksterne arrangementer