Stor bedriftspresentasjon med Departementene

Tidspunkt Torsdag 26.10
kl. 16:15
Sted Escape
Mat Pizza og drikke
Åpne plasser 0 plasser igjen

Du må være logget inn for å melde deg på

Logg inn

Velkommen til bedriftspresentasjon med Departementene torsdag 26. oktober!

26. oktober holder departementene bedriftspresentasjon ved IFI Navet!

Her kommer det avdelingsdirektører fra Kommunal- og distriktsdepartementet for å fortelle om hvilke muligheter som finnes innen IT i departementsfellesskapet. En av avdelingsdirektørene jobber i avdeling for IT- og forvaltningspolitikk – en avdelingen som jobber med regjeringens IT-politikk, forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon og personvern.

På dagtid vil du også kunne møte representanter på stand fra andre departement. Du vil blant annet møte Forsvarsdepartementet som er en fullstack plattformleverandør og søker kompetanse innen spennende områder som operativ sikkerhet, nettverk, visualisering, applikasjon, Microsoft/brukeradministrasjon og prosjektledelse.

Meld deg på bedriftspresentasjonen og kom innom oss på stand for å høre mer om hvilke muligheter du som IT-student kan få i departementene!

Departementene logo

Departementene

Hva gjør vi i departementene?
Departementene sin jobb er å sette regjeringens politikk ut i praktisk handling. Vi har også ansvar for forvaltning av viktige samfunnsområder i Norge. Dette gjør at vi både er et av landets mest sentrale arbeidsplasser, og en av de største innenfor offentlig sektor.

 

Departementene utarbeider det faglige grunnlaget for regjeringens beslutninger. Stadig mer av arbeidet i departementene skjer på tvers av departementsgrensene. Dette gir deg god mulighet for tverrfaglig arbeid og læring både innenfor egen sektor og mellom departementene.

 

Departementene har dessuten omfattende kontakt med underliggende etater, kommuner og fylkeskommuner samt næringsliv, organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Dette gir deg unike muligheter for samarbeid og læring på tvers av forvaltningsnivå. I flere departementer får du i tillegg mulighet for internasjonal erfaring ved å delta på møter i internasjonale fora og hospitere i internasjonale organisasjoner eller bli ansatt som fagråd eller nasjonal ekspert.

 

Vi har blant annet følgende tilbud til studenter og nyutdannede:

  • Praksisplass
  • Masterskriving
  • Trainee
  • Deltidsstilling
  • Stilling som førstekonsulent (nyutdannede)

Ansvarlig

Haakon Korslund

haakon.korslund@ifinavet.no
Haakon Korslund profilbilde

Medhjelper

Lisa Johansen

lisa.johansen@ifinavet.no
Haakon Korslund profilbilde

Medhjelper

Ida Hagen

ida.hagen@ifinavet.no