Stillingsannonse

Innkjøpsanalytiker

Søknadsfrist 01.07.2024
Stilling Fulltid
Søk her

Vil du jobbe med innkjøpsanalyser og anskaffelser i et av Norges største anskaffelsesmiljø?

Vi søker etter deg som har stor interesse for innkjøpsanalyser og anskaffelser til det sentrale anskaffelsesmiljøet i Arbeids og velferdsdirektoratet. Du trives med å jobbe sammen med andre fagpersoner og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø. NAV inngår avtaler og kjøper inn varer og tjenester for flere milliarder kroner årlig. Du vil jobbe med utvikling av analyser og styringsinformasjon på anskaffelsesområdet som grunnlag for å ta strategisk beslutninger. Hos oss blir du en del av et sterkt anskaffelsesfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter.

Dine viktigste oppgaver vil være arbeid med og utvikling av innkjøpsanalyser, forbruksanalyser, kategoriarbeid og styringsinformasjon, også innen bærekraft. Du utvikler analyser og styringsinformasjon på hele anskaffelsesområdet. Du bidrar til at vi får utviklet relevante KPIer, måltall og analyser, for eksempel paretoanalyser for bruk i strategiske anskaffelsesanalyser.
Du jobber for at vi har styringsinformasjon tilgjengelig for å kunne oppnå beste praksis for anskaffelser.

Du vil også få mulighet til å lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser og/eller avropsprosesser. Vi jobber kategoribasert etter innkjøpskategorier og du vil kunne gjennomføre anskaffelser innen hele porteføljen for drift og utvikling av NAV, etter interesse og kompetanse. Dette omfatter IT, konsulenttjenester, eiendomsdrift, transport, reise, kontor og administrasjon, kunnskap og personell relaterte tjenester. I anskaffelsen koordinerer du også bidrag fra spesialister på viktige fagområder som personvern, sikkerhet og universell utforming. Anskaffelsene gjennomføres digitalt.